Search  |  Sitemap  |  Contact  |  中文  |  Cas
Home │ About Us │ People │ News │ Resources  │ Research │ International Cooperation
Research Divisions
Research Progress
Supporting System
Achievements
Research Programs
Technology Transfer
  Location: Home > Research > Research Progress
Environmental Sciences(2021) TEXT SIZE: A A A
Environmental Sciences: 

      1.Song, Jianzhong; Li, Meiju; Zou, Chunlin; Cao, Tao; Fan, Xingjun; Jiang, Bin; Yu, Zhiqiang; Jia, Wanglu; Peng, Ping'an. Molecular Characterization of Nitrogen-Containing Compounds in Humic-like Substances Emitted from Biomass Burning and Coal Combustion. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. DOI: 10.1021/acs.est.1c04451
      2.Jiang, Haoyu; Carena, Luca; He, Yingyao; Wang, Yiqun; Zhou, Wentao; Yang, Lihua; Luan, Tiangang; Li, Xue; Brigante, Marcello; Vione, Davide; Gligorovski, Sasho. Photosensitized Degradation of DMSO Initiated by PAHs at the Air-Water Interface, as an Alternative Source of Organic Sulfur Compounds to the Atmosphere. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2021, 126(22): e2021JD035346. DOI: 10.1029/2021JD035346
      3.Zhou, Yang; Li, Lili. Effect of a Passivator Synthesized by Wastes of Iron Tailings and Biomass on the Leachability of Cd/Pb and Safety of Pak Choi (Brassica chinensis L.) in Contaminated Soil. PROCESSES, 2021, 9(11): 1866. DOI: 10.3390/pr9111866
      4.Jiang, Yishan; Zhang, Dayi; Ostle, Nicholas J.; Luo, Chunling; Wang, Yan; Ding, Ping; Cheng, Zhineng; Shen, Chengde; Zhang, Gan. FLEXIBLE SOIL MICROBIAL CARBON METABOLISM ACROSS AN ASIAN ELEVATION GRADIENT. RADIOCARBON, 2021, 63(5): 1397-1413. DOI: 10.1017/RDC.2021.57
     5.Huang, Xiaoqing; Zhang, Yanli; Xue, Likun; Tang, Jianhui; Song, Wei; Blake, Donald R.; Wang, Xinming. Constraining Emission Estimates of CFC-11 in Eastern China Based on Local Observations at Surface Stations and Mount Tai. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS, 2021, 8(11): 940-946. DOI: 10.1021/acs.estlett.1c00539
      6.Zhong, Songxiong; Li, Xiaomin; Li, Fangbai; Huang, Yingmei; Liu, Tongxu; Yin, Haoming; Qiao, Jiangtao; Chen, Guojun; Huang, Fang. Cadmium uptake and transport processes in rice revealed by stable isotope fractionation and Cd-related gene expression. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 806: 150633. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.150633
      7.Zeng, Xiangying; Liu, Yi; Xu, Liang; Hu, Qiongpu; Hu, Jianfang; Yu, Zhiqiang. Co-occurrence and potential ecological risk of parent and oxygenated polycyclic aromatic hydrocarbons in coastal sediments of the Taiwan Strait. MARINE POLLUTION BULLETIN, 2021, 173: 113093. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2021.113093
      8.Zhu, Yanping; Xie, Qingru; Zhu, Runliang; Lv, Ying; Xi, Yunfei; Zhu, Jianxi; Fan, Jian. Hydrothermal carbons/ferrihydrite heterogeneous Fenton catalysts with low H2O2 consumption and the effect of graphitization degrees. CHEMOSPHERE, 2022, 287: 131933. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.131933
       9.Sun, Wei; Fu, Yuzhen; Zhang, Guohua; Yang, Yuxiang; Jiang, Feng; Lian, Xiufeng; Jiang, Bin; Liao, Yuhong; Bi, Xinhui; Chen, Duohong; Chen, Jianmin; Wang, Xinming; Ou, Jie; Peng, Ping'an; Sheng, Guoying. Measurement report: Molecular characteristics of cloud water in southern China and insights into aqueous-phase processes from Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(22): 16631-16644. DOI: 10.5194/acp-21-16631-2021
       10.Colomer-Vidal, Pere; Jiang, Longfei; Mei, Weiping; Luo, Chunling; Lacorte, Silvia; Rigol, Anna; Zhang, Gan. Plant uptake of perfluoroalkyl substances in freshwater environments (Dongzhulong and Xiaoqing Rivers, China). JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2022, 421: 126768. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2021.126768
        11.Ye, Feng; Huang, Xiaoping; Shi, Zhen; Chen, Baowei. The spatial distribution of benthic foraminifera in the Pearl River Estuary, South China and its environmental significance. MARINE POLLUTION BULLETIN, 2021, 173: 113055. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2021.113055
        12.Vaezzadeh, Vahab; Yi, Xin; Thomes, Margaret William; Bong, Chui Wei; Lee, Choon Weng; Zakaria, Mohamad Pauzi; Wang, Ai-Jun; Roslin, Putri Nadhirah Binti; Zhong, Guangcai; Zhang, Gan. Use of molecular markers and compound-specific isotopic signatures to trace sources of black carbon in surface sediments of Peninsular Malaysia: Impacts of anthropogenic activities. MARINE CHEMISTRY, 2021, 237: 104032. DOI: 10.1016/j.marchem.2021.104032
          13.Zhang, Guohua; Fu, Yuzhen; Peng, Xiaocong; Sun, Wei; Shi, Zongbo; Song, Wei; Hu, Weiwei; Chen, Duohong; Lian, Xiufeng; Li, Lei; Tang, Mingjin; Wang, Xinming; Bi, Xinhui. Black Carbon Involved Photochemistry Enhances the Formation of Sulfate in the Ambient Atmosphere: Evidence From In Situ Individual Particle Investigation. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2021, 126(19): e2021JD035226. DOI: 10.1029/2021JD035226

 
 14.Geng, Xiaofei; Zhong, Guangcai; Liu, Junwen; Sun, Yue; Yi, Xin; Bong, Chui Wei; Zakaria, Mohamad Pauzi; Gustafsson, Orjan; Ouyang, Yan; Zhang, Gan. Year-Round Measurements of Dissolved Black Carbon in Coastal Southeast Asia Aerosols: Rethinking Its Atmospheric Deposition in the Ocean. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2021, 126(18): e2021JD034590. DOI: 10.1029/2021JD034590
 15.Tian, Boyang; Gao, Shutao; Huo, Shouliang; Zeng, Xiangying; Yu, Zhiqiang. Occurrence, spatial distribution, and fate of polycyclic musks in sediments from the catchment of Chaohu Lake, China. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 2021, 193(11): 727. DOI: 10.1007/s10661-021-09532-x
  16.Li, Jibing; Luo, Chunling; Zhang, Dayi; Zhao, Xuan; Dai, Yeliang; Cai, Xixi; Zhang, Gan. The catabolic pathways of in situ rhizosphere PAH degraders and the main factors driving PAH rhizoremediation in oil-contaminated soil. ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY. DOI: 10.1111/1462-2920.15790
  17.Chen, Wei; Ye, Yuqing; Hu, Weiwei; Zhou, Huaishan; Pan, Tianle; Wang, Yingkun; Song, Wei; Song, Qicong; Ye, Chenshuo; Wang, Chaomin; Wang, Baolin; Huang, Shan; Yuan, Bin; Zhu, Ming; Lian, Xiufeng; Zhang, Guohua; Bi, Xinhui; Jiang, Fan; Liu, Junwen; Canonaco, Francesco; Prevot, Andre S. H.; Shao, Min; Wang, Xinming. Real-Time Characterization of Aerosol Compositions, Sources, and Aging Processes in Guangzhou During PRIDE-GBA 2018 Campaign. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2021, 126(16): e2021JDO35114. DOI: 10.1029/2021JD035114
  18.Li, Feiyang; Wang, Zhen; Huang, Liangxiong. Economic growth target and environmental regulation intensity: evidence from 284 cities in China. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. DOI: 10.1007/s11356-021-16269-0
 19.Liu, Yin-E; Luo, Xiao-Jun; Huang, Chen-Chen; Zeng, Yan-Hong; Lu, Qihong; Wang, Shanquan; Mai, Bi-Xian. Legacy and alternative plasticizers in surface sediment of black-odorous urban rivers across China: Occurrence, spatial distribution, and ecological risk assessment. CHEMOSPHERE, 2021, 283: 131206. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.131206
 20.Vaezzadeh, Vahab; Yi, Xin; Rais, Farah Rasyidah; Bong, Chui Wei; Thomes, Margaret William; Lee, Choon Weng; Zakaria, Mohamad Pauzi; Wang, Ai Jun; Zhong, Guangcai; Zhang, Gan. Distribution of black carbon and PAHs in sediments of Peninsular Malaysia. MARINE POLLUTION BULLETIN, 2021, 172: 112871. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2021.112871
 21.Cao, Tao; Li, Meiju; Zou, Chunlin; Fan, Xingjun; Song, Jianzhong; Jia, Wanglu; Yu, Chiling; Yu, Zhiqiang; Ping, Ping'an. Chemical composition, optical properties, and oxidative potential of water- and methanol-soluble organic compounds emitted from the combustion of biomass materials and coal. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(17): 13187-13205. DOI: 10.5194/acp-21-13187-2021
 22.Hu, Beibei; Jiang, Longfei; Zheng, Qian; Luo, Chunling; Zhang, Dayi; Wang, Shaorui; Xie, Yucheng; Zhang, Gan. Uptake and translocation of organophosphate esters by plants: Impacts of chemical structure, plant cultivar and copper. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2021, 155: 106591. DOI: 10.1016/j.envint.2021.106591 
 23.Zhang, Runqi; Li, Sheng; Fu, Xuewei; Pei, Chenglei; Huang, Zuzhao; Wang, Yujun; Chen, Yanning; Yan, Jianhong; Wang, Jun; Yu, Qingqing; Luo, Shilu; Zhu, Ming; Wu, Zhenfeng; Fang, Hua; Xiao, Shaoxuan; Huang, Xiaoqing; Zeng, Jianqiang; Zhang, Huina; Song, Wei; Zhang, Yanli; Bi, Xinhui; Wang, Xinming. Emissions and light absorption of carbonaceous aerosols from on-road vehicles in an urban tunnel in south China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 790: 148220. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.148220 
 24.Zhao, Shizhen; Tian, Lele; Zou, Zehao; Liu, Xin; Zhong, Guangcai; Mo, Yangzhi; Wang, Yan; Tian, Yankuan; Li, Jun; Guo, Hai; Zhang, Gan. Probing Legacy and Alternative Flame Retardants in the Air of Chinese Cities. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(14): 9450-9459. DOI: 10.1021/acs.est.0c07367
 25.Tian, Lele; Li, Jing; Zhao, Shizhen; Tang, Jiao; Li, Jun; Guo, Hai; Liu, Xin; Zhong, Guangcai; Xu, Yue; Lin, Tian; Lyv, Xiaopu; Chen, Duohong; Li, Kechang; Shen, Jin; Zhang, Gan. DDT, Chlordane, and Hexachlorobenzene in the Air of the Pearl River Delta Revisited: A Tale of Source, History, and Monsoon. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(14): 9740-9749. DOI: 10.1021/acs.est.1c01045 
 26.Jiang, Hongxing; Li, Jun; Sun, Rong; Tian, Chongguo; Tang, Jiao; Jiang, Bin; Liao, Yuhong; Chen, Chang-Er; Zhang, Gan. Molecular Dynamics and Light Absorption Properties of Atmospheric Dissolved Organic Matter. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(15): 10268-10279. DOI: 10.1021/acs.est.1c01770 
 27.Tang, Jiao; Wang, Jiaqi; Zhong, Guangcai; Jiang, Hongxing; Mo, Yangzhi; Zhang, Bolong; Geng, Xiaofei; Chen, Yingjun; Tang, Jianhui; Tian, Congguo; Bualert, Surat; Li, Jun; Zhang, Gan. Measurement report: Long-emission-wavelength chromophores dominate the light absorption of brown carbon in aerosols over Bangkok: impact from biomass burning. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(14): 11337-11352. DOI: 10.5194/acp-21-11337-2021
 28.Deng, Huifan; Liu, Jiangping; Wang, Yiqun; Song, Wei; Wang, Xinming; Li, Xue; Vione, Davide; Gligorovski, Sasho. Effect of Inorganic Salts on N-Containing Organic Compounds Formed by Heterogeneous Reaction of NO2 with Oleic Acid. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(12): 7831-7840. DOI: 10.1021/acs.est.1c01043
 29.Mo, Yangzhi; Li, Jun; Cheng, Zhineng; Zhong, Guangcai; Zhu, Sanyuan; Tian, Chongguo; Chen, Yingjun; Zhang, Gan. Dual Carbon Isotope-Based Source Apportionment and Light Absorption Properties of Water-Soluble Organic Carbon in PM2.5 Over China. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2021, 126(8): e2020JD033920. DOI: 10.1029/2020JD033920
 30.Jia, Xiaohong; Gu, Wenjun; Peng, Chao; Li, Rui; Chen, Lanxiadi; Wang, Hongli; Wang, Haichao; Wang, Xinming; Tang, Mingjin. Heterogeneous Reaction of CaCO3 With NO2 at Different Relative Humidities: Kinetics, Mechanisms, and Impacts on Aerosol Hygroscopicity. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2021, 126(11): e2021JD034826. DOI: 10.1029/2021JD034826
 31.Lv, Yin-Zhi; Luo, Xiao-Jun; Zhao, Jian-Liang; Wang, Shan-Quan; Mai, Bi-Xian. Occurrence and distribution of antibiotics in sediments from black-odor ditches in urban areas from China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 787: 147554. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.147554
 32.Liu, Lin; Zhen, Xiaomei; Wang, Xinming; Zhang, Daochang; Sun, Linting; Tang, Jianhui. Spatio-temporal variations and input patterns on the legacy and novel brominated flame retardants (BFRs) in coastal rivers of North China. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 283: 117093. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.117093
 33.Liu, Yin-E; Luo, Xiao-Jun; Guan, Ke-Lan; Huang, Chen-Chen; Qi, Xue-Meng; Zeng, Yan-Hong; Mai, Bi-Xian. Tissue-Specific Distribution of Legacy and Emerging Organophosphorus Flame Retardants and Plasticizers in Frogs. TOXICS, 2021, 9(6): 124. DOI: 10.3390/toxics9060124
 34.Wu, Zhenfeng; Zhang, Yanli; Pei, Chenglei; Huang, Zuzhao; Wang, Yujun; Chen, Yanning; Yan, Jianhong; Huang, Xiaoqing; Xiao, Shaoxuan; Luo, Shilu; Zeng, Jianqiang; Wang, Jun; Fang, Hua; Zhang, Runqi; Li, Sheng; Fu, Xuewei; Song, Wei; Wang, Xinming. Real-world emissions of carbonyls from vehicles in an urban tunnel in south ChinaU. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2021, 258: 118491. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2021.118491
 35.Fang, Hua; Huang, Xiaoqing; Zhang, Yanli; Pei, Chenglei; Huang, Zuzhao; Wang, Yujun; Chen, Yanning; Yan, Jianhong; Zeng, Jianqiang; Xiao, Shaoxuan; Luo, Shilu; Li, Sheng; Wang, Jun; Zhu, Ming; Fu, Xuewei; Wu, Zhenfeng; Zhang, Runqi; Song, Wei; Zhang, Guohua; Hu, Weiwei; Tang, Mingjin; Ding, Xiang; Bi, Xinhui; Wang, Xinming. Measurement report: Emissions of intermediate-volatility organic compounds from vehicles under real-world driving conditions in an urban tunnel. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(13): 10005-10013. DOI: 10.5194/acp-21-10005-2021
 36.Wang, Peng; Shen, Juanyong; Xia, Men; Sun, Shida; Zhang, Yanli; Zhang, Hongliang; Wang, Xinming. Unexpected enhancement of ozone exposure and health risks during National Day in China. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(13): 10347-10356. DOI: 10.5194/acp-21-10347-2021
 37.Zhen, Xiaomei; Li, Yanfang; Tang, Jianhui; Wang, Xinming; Liu, Lin; Zhong, Mingyu; Tian, Chongguo. Decabromodiphenyl Ether versus Decabromodiphenyl Ethane: Source, Fate, and Influencing Factors in a Coastal Sea Nearing Source Region. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(11): 7376-7385. DOI: 10.1021/acs.est.0c08528
 38.Huang, Chenchen; Zeng, Yanhong; Cao, Ya; Zhu, Chuhong; Ren, Zihe; Liu, Yin-E; Gao, Shutao; Tian, Yankuan; Luo, Xiaojun; Mai, Bixian. Mechanistic Aspects Regarding the Ultraviolet Degradation of Polychlorinated Biphenyls in Different Media: Insights from Carbon and Chlorine Isotope Fractionation. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(11): 7731-7740. DOI: 10.1021/acs.est.1c00726
 39.Wang, Yiqun; Mekic, Majda; Li, Pan; Deng, Huifan; Liu, Shiyang; Jiang, Bin; Jin, Biao; Vione, Davide; Gligorovski, Sasho. Ionic Strength Effect Triggers Brown Carbon Formation through Heterogeneous Ozone Processing of Ortho-Vanillin. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(8): 4553-4564. DOI: 10.1021/acs.est.1c00874
 40.Peng, Xianzhi; Chen, Guangshi; Fan, Yujuan; Zhu, Zewen; Guo, Shang; Zhou, Jing; Tan, Jianhua. Lifetime bioaccumulation, gender difference, tissue distribution, and parental transfer of organophosphorus plastic additives in freshwater fish. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 280: 116948. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.116948
 41.Xu, Liang; Zhang, Biao; Hu, Qiongpu; Liu, Yi; Shang, Ting; Zeng, Xiangying; Yu, Zhiqiang. Occurrence and spatio-seasonal distribution of organophosphate tri- and di-esters in surface water from Dongting Lake and their potential biological risk. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 282: 117031. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.117031
 42.Li, Sheng; Liu, Tengyu; Song, Wei; Pei, Chenglei; Huang, Zuzhao; Wang, Yujun; Chen, Yanning; Yan, Jianhong; Zhang, Runqi; Zhang, Yanli; Wang, Xinming. Emission factors of ammonia for on-road vehicles in urban areas from a tunnel study in south China with laser-absorption based measurements. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 280: 116972. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.116972
 43.Jiang, Hongxing; Li, Jun; Sun, Rong; Liu, Guoqing; Tian, Chongguo; Tang, Jiao; Cheng, Zhineng; Zhu, Sanyuan; Zhong, Guangcai; Ding, Xiang; Zhang, Gan. Determining the Sources and Transport of Brown Carbon Using Radionuclide Tracers and Modeling. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2021, 126(9): e2021JD034616. DOI: 10.1029/2021JD034616
 44.Liu, Xi; Deng, Wenfeng; Cui, Hao; Chen, Xuefei; Cai, Guanqiang; Zeng, Ti; Wei, Gangjian. Change of coral carbon isotopic response to anthropogenic Suess effect since around 2000s. MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2021, 168: 105328. DOI: 10.1016/j.marenvres.2021.105328
 45.He, Yeyu; Kuang, Yaoqiu; Zhao, Yalan; Ruan, Zhu. Spatial Correlation between Ecosystem Services and Human Disturbances: A Case Study of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, China. REMOTE SENSING, 2021, 13(6): 1174. DOI: 10.3390/rs13061174
 46.Wang, Xiao; Li, Jun; Sun, Rong; Jiang, Hongxing; Zong, Zheng; Tian, Chongguo; Xie, Luhua; Li, Qilu; Jia, Wanglu; Peng, Ping'an; Zhang, Gan. Regional characteristics of atmospheric delta S-34-SO42- over three parts of Asia monitored by quartz wool-based passive samplers. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 778: 146107. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.146107
 47.Peng, Long; Li, Zongrui; Zhang, Guohua; Bi, Xinhui; Hu, Weiwei; Tang, Mingjin; Wang, Xinming; Peng, Ping'an; Sheng, Guoying. A review of measurement techniques for aerosol effective density. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 778: 146248. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.146248
 48.Guo, Jianan; Zhang, Xiaohang; Wang, Maolin; Wu, Shijun; Chen, Fanrong; Yang, Yongqiang. Ferric iron incorporation promotes brushite hydrolysis and enhances cadmium immobilization. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 778: 146266. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.146266
 49.Mo, Yangzhi; Booker, Douglas; Zhao, Shizhen; Tang, Jiao; Jiang, Hongxing; Shen, Jin; Chen, Duohong; Li, Jun; Jones, Kevin C.; Zhang, Gan. The application of land use regression model to investigate spatiotemporal variations of PM2.5 in Guangzhou, China: Implications for the public health benefits of PM2.5 reduction. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 778: 146305. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.146305
 50.Liu, Xin; Zhang, Ruiling; Cheng, Hao; Khorram, Mahdi Safaei; Zhao, Shizhen; Trinh Thi Tham; Tri Manh Tran; Tu Binh Minh; Jiang, Bin; Jin, Biao; Zhang, Gan. Field evaluation of diffusive gradients in thin-film passive samplers for wastewater-based epidemiology. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 773: 145480. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.145480 
 51.Chen, Jinyue; Chen, Shuisen; Fu, Rao; Wang, Chongyang; Li, Dan; Jiang, Hao; Zhao, Jing; Wang, Li; Peng, Yongshi; Mei, Yan. Simulation of water hyacinth growth area based on multi-source geographic information data: An integrated method of WOE and AHP. ECOLOGICAL INDICATORS, 2021, 125: 107574. DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107574 
 52.Chen, Jinyue; Chen, Shuisen; Fu, Rao; Wang, Chongyang; Li, Dan; Peng, Yongshi; Wang, Li; Jiang, Hao; Zheng, Qiong. Remote Sensing Estimation of Chlorophyll-A in Case-II Waters of Coastal Areas: Three-Band Model Versus Genetic Algorithm-Artificial Neural Networks Model. IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING, 2021, 14: 3640-3658. DOI: 10.1109/JSTARS.2021.3066697 
 53.Fang, Hua; Luo, Shilu; Huang, Xiaoqing; Fu, Xuewei; Xiao, Shaoxuan; Zeng, Jianqiang; Wang, Jun; Zhang, Yanli; Wang, Xinming. Ambient naphthalene and methylnaphthalenes observed at an urban site in the Pearl River Delta region: Sources and contributions to secondary organic aerosol. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2021, 252: 118295. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2021.118295 
 54.Yang, Yixuan; Zhu, Runliang; Chen, Qingze; Xing, Jieqi; Ma, Lingya; He, Qiuzhi; Fan, Jian; Xi, Yunfei; Zhu, Jianxi; He, Hongping. Development of novel multifunctional adsorbent by effectively hosting both zwitterionic surfactant and hydrated ferric oxides in montmorillonite. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 774: 144974. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.144974 
 55.Huang, Huanfang; Liu, Huafeng; Xiong, Shuai; Zeng, Faming; Bu, Jianwei; Zhang, Biao; Liu, Wei; Zhou, Hong; Qi, Shihua; Xu, Li; Chen, Wei. Rapid transport of organochlorine pesticides (OCPs) in multimedia environment from karst area. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 775: 145698. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.145698 
 56.Xia, Bingqing; Yang, Yang; Wu, Yundang; Li, Xiaomin; Li, Fangbai; Liu, Tongxu. Impacts of Redox Conditions on Arsenic and Antimony Transformation in Paddy Soil: Kinetics and Functional Bacteria. BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY: . DOI: 10.1007/s00128-021-03242-3 
 57.Wang, Maolin; Wu, Shijun; Guo, Jianan; Liao, Zisheng; Yang, Yongqiang; Chen, Fanrong; Zhu, Runliang. Immobilization and migration of arsenic during the conversion of microbially induced calcium carbonate to hydroxylapatite. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2021, 412: 125261. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2021.125261 
 58.Peng, Chao; Razafindrambinina, Patricia N.; Malek, Kotiba A.; Chen, Lanxiadi; Wang, Weigang; Huang, Ru-Jin; Zhang, Yuqing; Ding, Xiang; Ge, Maofa; Wang, Xinming; Asa-Awuku, Akua A.; Tang, Mingjin. Interactions of organosulfates with water vapor under sub- and supersaturated conditions. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(9): 7135-7148. DOI: 10.5194/acp-21-7135-2021 
 59.Yang, Hui; Luo, Xiao-Jun; Zeng, Yan-Hong; Mai, Bi-Xian. Determination of tetrabromobisphenol-A/S and their eight derivatives in abiotic (soil/dust) samples using ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2021, 1647: 462152. DOI: 10.1016/j.chroma.2021.462152 
 60.Loisel, Gwendal; Mekic, Majda; Liu, Shiyang; Song, Wei; Jiang, Bin; Wang, Yiqun; Deng, Huifan; Gligorovski, Sasho. Ionic strength effect on the formation of organonitrate compounds through photochemical degradation of vanillin in liquid water of aerosols. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2021, 246: 118140. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.118140 
 61.Peng, Shiyun; Kong, Deming; Li, Liting; Zou, Chunlin; Chen, Fajin; Li, Meiju; Cao, Tao; Yu, Chiling; Song, Jianzhong; Jia, Wanglu; Peng, Ping'an. Distribution and sources of DDT and its metabolites in porewater and sediment from a typical tropical bay in the South China Sea. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, 267: 115492. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.115492 
 62.Liang, Yaohui; Hu, Liwen; Li, Jun; Liu, Fei; Jones, Kevin C.; Li, Daochuan; Liu, Jing; Chen, Duohong; You, Jing; Yu, Zhiqiang; Zhang, Gan; Dong, Guanghui; Ma, Huimin. Short-term personal PM2.5 exposure and change in DNA methylation of imprinted genes: Panel study of healthy young adults in Guangzhou city, China. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 275: 116601. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.116601 
 63.Cai, Wenwen; Ye, Pu; Yang, Bin; Shi, Zhouqi; Xiong, Qian; Gao, Fangzhou; Liu, Yousheng; Zhao, Jianliang; Ying, Guangguo. Biodegradation of typical azole fungicides in activated sludge under aerobic conditions. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2021, 103: 288-297. DOI: 10.1016/j.jes.2020.11.007 
 64.Li, Haiyan; Duan, Dandan; Beckingham, Barbara; Yang, Yu; Ran, Yong; Grathwohl, Peter. Impact of trophic levels on partitioning and bioaccumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons in particulate organic matter and plankton. MARINE POLLUTION BULLETIN, 2020, 160: 111527. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2020.111527 
 65.Zang, Tingting; Wu, Haizhen; Zhang, Yuxiu; Wei, Chaohai. The response of polycyclic aromatic hydrocarbon degradation in coking wastewater treatment after bioaugmentation with biosurfactant-producing bacteria Pseudomonas aeruginosa S5. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, 83(5): 1017-1027. DOI: 10.2166/wst.2021.046 
 66.Zhang, Tao; Xiao, Shaoxuan; Wang, Xinming; Zhang, Yanli; Pei, Chenglei; Chen, Duohong; Jiang, Ming; Liao, Tong. Volatile Organic Compounds Monitored Online at Three Photochemical Assessment Monitoring Stations in the Pearl River Delta (PRD) Region during Summer 2016: Sources and Emission Areas. ATMOSPHERE, 2021, 12(3): 327. DOI: 10.3390/atmos12030327 
 67.Peng, Long; Li, Lei; Zhang, Guohua; Du, Xubing; Wang, Xinming; Peng, Ping'an; Sheng, Guoying; Bi, Xinhui. Technical note: Measurement of chemically resolved volume equivalent diameter and effective density of particles by AAC-SPAMS. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(7): 5605-5613. DOI: 10.5194/acp-21-5605-2021
 68.Jiang, Longfei; Luo, Chunling; Zhang, Dayi; Song, Mengke; Mei, Weiping; Sun, Yingtao; Zhang, Gan. Shifts in a Phenanthrene-Degrading Microbial Community are Driven by Carbohydrate Metabolism Selection in a Ryegrass Rhizosphere. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(2): 962-973. DOI: 10.1021/acs.est.0c04951 
 69.Guo, Haozhe; Yuan, Peng; Zhang, Baifa; Wang, Qiang; Deng, Liangliang; Liu, Dong. Realization of high-percentage addition of fly ash in the materials for the preparation of geopolymer derived from acid-activated metakaolin. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2021, 285: 125430. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.125430 
 70.Liu, Yin-E; Luo, Xiao-Jun; Liu, Yu; Zeng, Yan-Hong; Mai, Bi-Xian. Bioaccumulation of legacy and emerging organophosphorus flame retardants and plasticizers in insects during metamorphosis. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2021, 406: 124688. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.124688 
 71.Wang, Heli; Zhong, Yin; Zhu, Xifen; Li, Dan; Deng, Yirong; Huang, Weilin; Peng, Ping'an. Enhanced tetrabromobisphenol A debromination by nanoscale zero valent iron particles sulfidated with S-0 dissolved in ethanol. ENVIRONMENTAL SCIENCE-PROCESSES & IMPACTS, 2021, 23(1): -. DOI: 10.1039/d0em00375a 
 72.Li, Qi-Qi; Wang, Tao; Zeng, Yuan; Fan, Yun; Chen, She-Jun; Mai, Bi-Xian. Brominated flame retardants (BFRs) in PM2.5 associated with various source sectors in southern China. ENVIRONMENTAL SCIENCE-PROCESSES & IMPACTS, 2021, 23(1): 179-187. DOI: 10.1039/d0em00443j 
 73.Yadav, Ishwar Chandra; Devi, Ningombam Linthoingambi. Nitrated- and oxygenated-polycyclic aromatic hydrocarbon in urban soil from Nepal: Source assessment, air-soil exchange, and soil-air partitioning. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2021, 211: 111951. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2021.111951 
 74.Xu, Buqing; Cheng, Zhineng; Gustafsson, Orjan; Kawamura, Kimitaka; Jin, Biao; Zhu, Sanyuan; Tang, Tiangang; Zhang, Bolong; Li, Jun; Zhang, Gan. Compound-Specific Radiocarbon Analysis of Low Molecular Weight Dicarboxylic Acids in Ambient Aerosols Using Preparative Gas Chromatography: Method Development. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS, 2021, 8(2): 135-141. DOI: 10.1021/acs.estlett.0c00887 
 75.Tang, Bin; Christia, Christina; Malarvannan, Govindan; Liu, Yin-E.; Luo, Xiao-Jun; Covaci, Adrian; Mai, Bi-Xian; Poma, Giulia. Legacy and emerging organophosphorus flame retardants and plasticizers in indoor microenvironments from Guangzhou, South China. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2020, 143: 105972. DOI: 10.1016/j.envint.2020.105972 
 76.Zhang, Yanli; Zhang, Ruixiong; Yu, Jianzhen; Zhang, Zhou; Yang, Weiqiang; Zhang, Huina; Lyu, Sujun; Wang, Yuesi; Dai, Wei; Wang, Yuhang; Wang, Xinming. Isoprene Mixing Ratios Measured at Twenty Sites in China During 2012-2014: Comparison With Model Simulation. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2020, 125(24): e2020JD033523. DOI: 10.1029/2020JD033523 
 77.Liu, Kai; Li, Fangbai; Zhao, Xiaolei; Wang, Guoying; Fang, Liping. The overlooked role of carbonaceous supports in enhancing arsenite oxidation and removal by nZVI: Surface area versus electrochemical property. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2021, 406: 126851. DOI: 10.1016/j.cej.2020.126851 
 78.Hu, Shujie; Xu, Decheng; Kong, Xianglan; Gong, Jian; Yang, Yu; Ran, Yong; Mao, Jingdong. Effect of the structure and micropore of activated and oxidized black carbon on the sorption and desorption of nonylphenol. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 761: 144191. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.144191 
 79.Wu, Yang; Gao, Shutao; Ji, Bingjing; Liu, Zhiyang; Zeng, Xiangying; Yu, Zhiqiang. Occurrence of short- and medium-chain chlorinated paraffins in soils and sediments from Dongguan City, South China. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, 265: 114181. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.114181 
 80.Zhen, Xiaomei; Li, Yanfang; Wang, Xinming; Liu, Lin; Li, Yanan; Tian, Chongguo; Pan, Xiaohui; Fang, Yin; Tang, Jianhui. Source, fate and budget of Dechlorane Plus (DP) in a typical semi-closed sea, China. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 269: 116214. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.116214 
 81.Zang, Tingting; Wu, Haizhen; Yan, Bo; Zhang, Yuxiu; Wei, Chaohai. Enhancement of PAHs biodegradation in biosurfactant/phenol system by increasing the bioavailability of PAHs. CHEMOSPHERE, 2021, 266: 128941. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.128941 
 82.Fu, Yuzhen; Peng, Xiaocong; Guo, Ziyong; Peng, Long; Lin, Qinhao; Li, Lei; Li, Mei; Chen, Duohong; Zhang, Guohua; Bi, Xinhui; Wang, Xinming; Sheng, Guoying. Filter-based absorption enhancement measurement for internally mixed black carbon particles over southern China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 762: 144194. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.144194 
 83.Li, Zong-Rui; Luo, Xiao-Jun; Lin, Lan; Zeng, Yan-Hong; Mai, Bi-Xian. Effect of laying sequence and selection of maternal tissues in assessment of maternal transfer of organohalogenated contaminants during chicken egg formation: A pilot study. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 270: 116157. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.116157 
 84.Lian, Xiufeng; Zhang, Guohua; Yang, Yuxiang; Lin, Qinhao; Fu, Yuzhen; Jiang, Feng; Peng, Long; Hu, Xiaodong; Chen, Duohong; Wang, Xinming; Peng, Ping'an; Sheng, Guoying; Bi, Xinhui. Evidence for the Formation of Imidazole from Carbonyls and Reduced Nitrogen Species at the Individual Particle Level in the Ambient Atmosphere. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS, 2021, 8(1): 9-15. DOI: 10.1021/acs.estlett.0c00722 
 85.Ren, Zihe; Zeng, Yanhong; Luo, Xiaojun; Huang, Chenchen; Tian, Yankuan; Gao, Shutao; Mai, Bixian. Observable carbon isotope fractionation in the photodegradation of polybrominated diphenyl ethers by simulated sunlight. CHEMOSPHERE, 2021, 266: 128950. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.128950 
 86.Wan, Cong; Pan, Shangxia; Lin, Lifeng; Li, Jun; Dong, Guanghui; Jones, Kevin C.; Liu, Fei; Li, Daochuan; Liu, Jing; Yu, Zhiqiang; Zhang, Gan; Ma, Huimin. DNA Methylation Biomarkers of IQ Reduction are Associated with Long-term Lead Exposure in School Aged Children in Southern China. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(1): 412-422. DOI: 10.1021/acs.est.0c01696
 87.Feng, Jingjing; Wang, Xinming; Zhang, Yanli; Song, Wei; Deng, Wei; Zhu, Ming; Fang, Zheng; Ye, Yuqing; Fang, Hua; Wu, Zhenfeng; Lowther, Scott; Jones, Kelvin C.; Wang, Xinming. Emissions of nitrogen oxides and volatile organic compounds from liquefied petroleum gas-fueled taxis under idle and cruising modes. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, 267: 115623. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.115623
 88.Yu, Qingqing; Ding, Xiang; He, Quanfu; Yang, Weiqiang; Zhu, Ming; Li, Sheng; Zhang, Runqi; Shen, Ruqin; Zhang, Yanli; Bi, Xinhui; Wang, Yuesi; Ping, Ping'an; Wang, Xinming. Nationwide increase of polycyclic aromatic hydrocarbons in ultrafine particles during winter over China revealed by size-segregated measurements. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2020, 20(23): 14581-14595. DOI: 10.5194/acp-20-14581-2020
 89.Vaezzadeh, Vahab; Thomes, Margaret William; Kunisue, Tatsuya; Nguyen Minh Tue; Zhang, Gan; Zakaria, Mohamad Pauzi; Affendi, Yang Amri; Yap, Fook Choy; Chew, Li Lee; Teoh, Hong Wooi; Lee, Choon Weng; Bong, Chui Wei. Examination of barnacles' potential to be used as bioindicators of persistent organic pollutants in coastal ecosystem: A Malaysia case study. CHEMOSPHERE, 2021, 263: 128272. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.128272
 90.Li, Qiqian; Li, Jibing; Jiang, Longfei; Sun, Yingtao; Luo, Chunling; Zhang, Gan. Diversity and structure of phenanthrene degrading bacterial communities associated with fungal bioremediation in petroleum contaminated soil. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2021, 403: 123895. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.123895
 91.Zhang, Biao; Xu, Liang; Hu, Qiongpu; Zeng, Xiangying; Yu, Zhiqiang. Occurrence, spatiotemporal distribution and potential ecological risks of antibiotics in Dongting Lake, China. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 2020, 192(12): 804. DOI: 10.1007/s10661-020-08761-w
 92.Liu, Jiangping; Deng, Huifan; Lakey, Pascale S. J.; Jiang, Haoyu; Mekic, Majda; Wang, Xinming; Shiraiwa, Manabu; Gligorovski, Sasho. Unexpectedly High Indoor HONO Concentrations Associated with Photochemical NO2 Transformation on Glass Windows. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, 54(24): 15680-15688. DOI: 10.1021/acs.est.0c05624
 93.Cui, Juntao; Yu, Zhiqiang; Mi, Mei; He, Lisheng; Sha, Zhongli; Yao, Peng; Fang, Jiasong; Sun, Weidong. Occurrence of Halogenated Organic Pollutants in Hadal Trenches of the Western Pacific Ocean. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, 54(24): 15821-15828. DOI: 10.1021/acs.est.0c04995
 94.Huang, Chenchen; Zeng, Yanhong; Luo, Xiaojun; Ren, Zihe; Tian, Yankuan; Mai, Bixian. Comprehensive exploration of the ultraviolet degradation of polychlorinated biphenyls in different media. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 755: 142590. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.142590
 95.Jin, Biao; Zhang, Jiyun; Xu, Wenli; Rolle, Massimo; Liu, Jinzhong; Zhang, Gan. Simultaneous determination of stable chlorine and bromine isotopic ratios for bromochlorinated trihalomethanes using GC-qMS. CHEMOSPHERE, 2021, 264: 128529. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.128529
 96.Ruan, Zhu; Kuang, Yaoqiu; He, Yeyu; Zhen, Wei; Ding, Song. Detecting Vegetation Change in the Pearl River Delta Region Based on Time Series Segmentation and Residual Trend Analysis (TSS-RESTREND) and MODIS NDVI. REMOTE SENSING, 2020, 12(24): 4049. DOI: 10.3390/rs12244049
 97.Li, Dan; Zhong, Yin; Zhu, Xifen; Wang, Heli; Yang, Weiqiang; Deng, Yirong; Huang, Weilin; Peng, Ping'an. Reductive degradation of chlorinated organophosphate esters by nanoscale zerovalent iron/cetyltrimethylammonium bromide composites: Reactivity, mechanism and new pathways. WATER RESEARCH, 2021, 188: 116447. DOI: 10.1016/j.watres.2020.116447
Attachment
 
Copyright ©2002-2009 Chinese Academy of Sciences
Email: wumanqing@gig.ac.cn
This website requires the Macromedia Flash MS Plugin
Internet Explorer 5.0+, best view with resolution 1024x768